Blood_and_Honour
"WE MUST SECURE THE EXISTENCE OF OUR PEOPLE AND A FUTURE FOR WHITE CHILDREN"

Одржување на идентитетот!

Нашиот народ мора да биде запознаен со вистината која се одвива околу него,затоа што ние сме под окупација. Се среќаваме со пад на наталитетот додека малцинствата со успон се размножуваат, мешањето на нашата нација со тие малцинства доведува до губење на културолошкиот идентитет. Исто така се среќаваме со одлив на Македонци од Македонија, а со прилив на емигранти кои се, се повеќе и повеќе.
Македонецот денес се зацелил на материјалните работи т.е му понестануваат духовните вредности.
Нашата младина се впушта во најодвратните и најперверзните начини на живеење низ ционистичките медиуми.
Македонија ја губи својата а ја прима туѓата култура како модерна, а на ја сваќаат поентата на тоа наметнување, а таа е Македонците како нација тотално да се уништат.
Запрепастен сум од гледаноста на Сител, Канал 5 и др. телевизии, овие телевизии работат на примитивизација на нашиот народ, тоа е очигледно преку зачестените турцизми, муслимански мелодии преку турските и индиските серии кои немаат крај, стилот на облекување на младите и тотално погрешниот систем на вредности.

Треба да се прочисти крвта, да не се меша со други инфериорни раси и да се одржува својата култура и идентитет. За национал-социјализамот!

Mother_Macedonia_-_personification_of_Macedonia

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player